piątek, 7 września 2018

Reklamy o tematyce - pomoc społecznePoniżej zostały omówione reklamy dotyczące pomocy społecznej.
Tematyka
Nazwa
kampanii
Hasło reklamowe
Czas
trwania
kampanii
Czas
trwania
reklamy
(minuty)
Pomoc
społeczna
Nie uciekaj
Nie uciekaj. Ucieczka to nie rozwiązanie
21.05.11­
15.09.11
0.29
ECCO
Walcathon
Każdy krok odwraca los
01.08.11­
10.09.11
1.09
Do przerwy 0:3
Tysiące                 rodzin
przegrywa. Pomóż im zwyciężyć w drugiej połowie życia
19.11.11­
11.12.11
0.34
Budzimy         do
życia
Śpieszmy się. Dzieci czekają
30.11.11­
30.11.12
0.29
Tabela 10. Reklamy o tematyce - pomoc społeczne
Źródło: Badania własne (luty 2012)

W 2011 roku pojawiły się cztery kampanie społeczne dotyczące pomocy społecznej. Pierwsza z nich pojawiła się 21 maja, natomiast ostatnia ukazała się 30 listopada. Głównym zadaniem tych kampanii byłą pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków. A także uwrażliwienie otoczenia na problemy społeczne. Średni czas emisji reklamy to 50 sekund. Nadawcami powyższych reklam były: Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ECCO Poland, Stowarzyszenie Wiosna, Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo”.
Ilustracja 7. Kampania społeczna „Do przerwy 3:0”


Przykładem kampanii - pomoc społeczna jest „Do przerwy 3:0”.
W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie do pomocy innym, informowanie oraz przypominanie, że każdy z nas może pomóc potrzebującym. W dwóch reklam hasło umiejscowione było na pierwszym planie, w jednej na drugim, i jednej nie dotyczyło. Zastosowano regułę równowagi. We wszystkich reklamach dominował kolor biały hasła reklamowego, na przykład w kampanii „Do przerwy 0:3” hasło nawiązywało do słynnego finałowego meczu Ligi Mistrzów między AC Milan i FC Liverpool. Drużyna Liverpoolu, w której na bramce stał Jerzy Dudek, przegrywała do przerwy 0:3. Zawodnikom udało się jednak przełamać złą passę i zwyciężyć z drugiej połowie. Mecz przeszedł do historii jako jedna z najefektowniejszych wygranych i symbol przezwyciężenia pozornie beznadziejnej sytuacji.
Czcionka była najczęściej pogrubiona i czcionka w ramce. Tekst jednak nie zajmował mniej niż połowę ekranu. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie rozkazującym oraz oznajmującym. Najczęściej były to zdania złożone. We wszystkich reklamach pojawiła się muzyka, stworzona na potrzeby tych reklam. Przeważała muzyka dynamiczna oraz spokojna. Komunikacja słowna w normalnym tempie. W powyższych reklamach dominowała kolorystyka czerwona.
Aktorami występującymi były znane osoby, w kampanii „Nie uciekaj” - Lidia Kopania, „ECCO Walcathon” - Dorota Wellman, Rafał Bryndal oraz Tomasz Karolak, „Do przerwy 0:3” - Jerzy Dudek, „Budzimy do życia” - Ewa Błaszczyk. Oprócz znanych osób w kampaniach tych wzięli udział również zwyczajni ludzie. Wiek uczestników reklamy był zróżnicowany, choć przeważały reklamy, w których występowała młodzież i osoby dorosłe. Jak na przykład w kampanii „Do przerwy 0:3”, gdzie oprócz Jerzego Dudka występowały dzieci i młodzież. Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni, ponieważ każdy może wybrać jedną z rodzin i specjalnie dla jej członków przygotować paczkę na Boże Narodzenie. Można ją zrobić wspólnie z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi z pracy. Dominował w nich przekaz werbalny jak i niewerbalny, a kompozycją dominującą był jaskrawy kolor, np. w kampanii „ECCO Walkathon”, w której jaskrawy kolor miał zachęcić do wspólnego spaceru na rzecz charytatywną. Z zastosowanych technik pojawiła się sugestia nakazowa, miękka oraz autorytetu, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne - technika najsilniejszego bodźca, reklama przypominająca i reklama towarzysząca. Można było zauważyć oddziaływanie na negatywne emocje przede wszystkim strach, smutek i wstyd, przykładem może być kampania „Nie uciekaj” oraz emocje pozytywne: radość, szczęście, miłość, dziecięcość w np. kampanii „Budzimy do życia”, której celem jest zgromadzenie środków na dokończenie budowy wzorcowej kliniki „Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Reklamy o tematyce - 1%Kampanie na temat przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, zostaną omówione poniżej.
Tabela 8. Reklamy o tematyce - 1%
Tematyka
Nazwa
kampanii
Hasło reklamowe
Czas
trwania
kampanii
Czas
trwania
reklamy
(minuty)
1%
Nie            każdy
będzie        mógł
rosnąć. Pomóż dzieciom        jak
najlepiej wykorzystać czas, który im pozostał
Nie każdy będzie mógł rosnąć.               Pomóż
dzieciom jak najlepiej wykorzystać          czas,
który im pozostał
07.01.11­
30.04.11
0.30
Reaguj
Jeśli nie zaalarmujesz, widok           cierpiącego
zwierzęcia może Cię prześladować. Reaguj
17.01.11­
30.04.11
0.45
1 % podatku
Dzieci z za dużym doświadczeniem
01.02.11­
30.04.11
0.29
Twój 1% ma wielką wartość
Nie         rezygnuj         z
możliwości
przekazania              1%
podatku
11.03.11­
30.04.11
0.44
Nie         zmarnuj
swojego 1 %
Nie zmarnuj swojego 1%
01.04.11­
30.04.11
0.29,
0.45
Wystarczy
chcieć
Fundacja POLSAT - Jesteśmy dla dzieci
07.04.11­
30.05.11
0.29
Fundacja POLSAT           -
Jesteśmy dla dzieci
Fundacja POLSAT - Jesteśmy dla dzieci
25.05.11­
31.07.11
0.29
Fundacja POLSAT           -
Jesteśmy dla dzieci już od 15 lat!
Fundacja POLSAT - Jesteśmy dla dzieci już od 15 lat!
03.10.11­
30.10.11
0.58,
0.59
Pacjencie! Nie jesteś sam
Pacjencie! Nie jesteś sam
04.11.11­
30.01.12
0.30
Źródło: Badania własne (luty 2012)W 2011 roku pojawiło się dziewięć kampanii społecznych na temat przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Pierwsza z nich pojawiła się 7 stycznia, natomiast ostatnia ukazała się 4 listopada. Najwięcej kampanii na ten temat pojawiło się w okresie poprzedzającym składanie zeznań podatkowych. Średni czas emisji reklamy to 33 sekundy. Głównymi nadawcami powyższych reklam były: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Fundacja Polsat, Fundacja Praw Pacjenta.
Przykładem kampanii - 1% jest „Dzieci z za dużym doświadczeniem”. 
Ilustracja 5. Kampania „Dzieci z za dużym doświadczeniem”
W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie podatników do przekazania swojego 1% na organizacje pożytku publicznego. A także informowanie o możliwości przekazania 1% podatku, jak na przykład w kampanii „Dzieci z za dużym doświadczeniem”, która informowała o małej szansie na adopcję dzieci z FAS i o korzyściach płynących z przekazania pieniędzy.
W 2/3 reklam podczas emisji nie pojawiło się hasło reklamowe, stąd nie dotyczyła ich kwestia umiejscowienia, kolorystyki, czcionki oraz wielkości tekstu. Jednak nie oznacza, to że nie pojawiło się w nich w ogóle hasło reklamowe. Wręcz przeciwnie, hasło reklamowe było w nich zastosowane, lecz nie pojawiło się w formie graficznej. Może to sugerować, iż hasło nie odgrywało w nich istotnej roli, a widz miał się skoncentrować na innych kwestiach. W pozostałych 3 umiejscowione było na pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły równowagi oraz reguły ruchu.
W przeważającej większości reklam dominował kolor pomarańczowy i czerwony hasła reklamowego. Kolor pomarańczowy jest barwą symbolizującą radość i rześkość. Z kolei kolor czerwony wyraża chęć mocne przeżycia, chęć do działania. Co nie bez znaczenia jest w reklamach, które mają uwrażliwiać na pomoc dzieciom.
Czcionka była najczęściej pogrubiona. Tekst nie zajmował połowy ekranu. Dominował przekaz kierowany bezpośrednio do widza. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie oznajmującym, pytającym oraz wykrzyknikowym. W emitowanych reklamach pojawiały się zdania złożone lub proste. We wszystkich reklamach pojawiła się muzyka spokojna, stworzona na potrzeby tych reklam. Spokojna muzyka jak na przykład w kampanii „Nie każdy będzie mógł rosnąć. Pomóż dzieciom jak najlepiej wykorzystać, który im pozostał” jest tłem dla istotnych kwestii, które są poruszane. W tych kampaniach występowała komunikacja słowna w normalnym tempie. W powyższych reklamach dominowała kolorystyka szara, biała oraz czarna, lecz również pojawiały się kolory czerwony i pomarańczowy, które są kontrastem, bardziej widocznym elementem.
Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, pojawiły się również reklamy w których wystąpili eksperci np. spot prezentuje Odział Chirurgii i Transplantacji Narządów Centrum Zdrowia Dziecka i jej kierownika prof. dr hab. Piotr Kalicińskiego, drugi spot zrealizowano na bloku operacyjnym Oddziału Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej szpitala w Otwocku, a oprowadza po nim prof. Jarosław Czubak, a także osoby znane - Artur Barciś, przy pomocy wolontariuszki, zagrał jeden procent w kampanii Federacji Polskich Banków Żywności. Aktor był twarzą akcji przebiegającej pod hasłem: „Nie zmarnuj swojego 1%”. Wiek uczestników reklamy był zróżnicowany. Zarówno występowały w nich dzieci, młodzież jednak z przewagą osób dorosłych.
Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Adresatami były wszystkie grupy wiekowe, a przede wszystkim osoby dorosłe ze względu na możliwość składania zeznań podatkowych. Pojawiał się w nich przekaz niewerbalny oraz werbalny, a kompozycją dominującą było szokujące zestawienie przedmiotów, osób lub sytuacji. Na przykład jak w kampania „Reaguj”, która zwracała uwagę na agresję ludzi wobec zwierząt i obojętność świadków takiej przemocy. Z zastosowanych technik dominującą była sugestia miękka, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne -reklama przypominająca i towarzysząca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na pozytywne emocje przede wszystkim dziecięcość i nostalgię.